Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Pokračujeme dál!


Stavba trati „Písečný Mlýn“ a budování železniční naučné stezky
ZA HISTORIÍ ŘEPAŘSKÉ DRÁŽKY A OKOLÍ


Prodloužení trasy o 900 m.
masinka.gif


Zahájení stavby: září 2010

Dokončení stavby: červen 2011

Nová netradiční naučná stezka "Za historií řepařské drážky a okolí" byla otevřena 25.6.2011. Je na ní celkem 12 informačních tabulí, na kterých se návštěvníci mohou dozvědět zajímavé informace z historie řepařské drážky, základní údaje o okolních obcích, něco o fauně a floře v okolí a zajímavosti o významných osobnostech spojených s drážkou a okolím. Informační tabule jsou umístěny na nádraží a na zastávkách drážky na Černém mostě, na Výrovně a na Mlýnku. Zastávky jsou obohaceny novými herními prvky pro děti a příjemným krytým posezením. Cestou děti překvapí pohádkové bytosti. Těšíme se, že nově vzniklá stezka bude pro návštěvníky novou příjemnou atrakcí a cílem výletu.
Tuto stavbu podporují:

rop.jpg » www.ropstrednicechy.cz


stredocech_znak.jpg » www.kr-stredocesky.cz            stredocech.jpg » www.kr-stredocesky.cz


kolin.png » www.mukolin.cz


partnerstvi.jpg » www.facebook.com/pages/TPCA-Partnerstvi-pro-Kolinsko/139646562732503


Trať nyní končí v malebné přírodě u lesa s možností vycházek. Na konečné výhybně jsme vybudovali malé muzeum na kolejích v historickém vagónu s informacemi o historii řepařství na Kolínsku a různé aktivity pro děti a přírodní posezení. Podél trasy jsou umístěny poutače o historii, o květeně a zvířectvu a jiných zajímavostech v okolí a také pohádkové bytosti. Z vlaku lze vidět i různá hospodářská zvířata. Na Výrovně je zhotoveno piknikové posezení s možností grilování.