Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Ekocentrum Horka


Vážení návštěvníci,

představujeme Vám zajímavý projekt, přímo navazující na naši řepařku. Jde o aktivity Dětského domova se školou v Býchorech - projektivní výchovu environmentálního vzdělávání dětí základních škol, formou zážitkového programu, realizovaného v ekocentru Horka.

Výuka probíhá ve 12 vyučovacích blocích (12 stanovišť), kterým předchází cesta vláčkem KŘD do stanice Mlýnek, doplněná odborným výkladem pracovníků KŘD a následně cesta na Horku po naučné stezce se čtyřmi naučnými tabulemi (témata tabulí: ekosystémy les, potok, louka, pole).

Na Horce si žáci a pedagogové, pod vedením lektorů ekocentra, mohou vyzkoušet praktické dovednosti z ekologie a života v přírodě. Návštěvníci získají povědomí o tom, že životní prostředí je tvořeno různými složkami - fyzickými, chemickými, biologickými, společenskými, kulturními, atp. a že jsou všechny tyto složky propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Program je rozdělen na dvanáct vzdělávacích aktivit :

1. Živá příroda, obilí, zdroj obživy
2. Keltská pec, zpracování potravin a využívání energie
3. Voda, kořenová čistička odpadních vod
4. Třídění odpadu a kompostování
5. Počasí a pomocníci člověka v jeho predikci
6. Přírodní lékárna - bylinková zahrádka
7. Návrat k přírodě, indiáni a jejich život v Tee - Pee
8. Lukostřelba
9. Interaktivní hry
10. Zvířecí farma (koně, kozy, ovce, králíci)
11. Keltské obydlí, polozemnice
12. Altán pro výuku v přírodě, převážně výtvarně tvořivé aktivity.


Kontakty
www.barry.cz
email: ekocentrumhorka@seznam.cz
tel. 774 722 060 nebo 603 491 927


Příjezd vláčkem KŘD na Mlýnek
Příjezd vláčkem KŘD na Mlýnek

Cesta na Horku, mezi poli, po naučné stezce
Cesta na Horku, mezi poli, po naučné stezce

Pohled na Horku z vláčku KŘD
Pohled na Horku z vláčku KŘD

Zastávka a výklad u 4 naučné tabule, téma pole
Zastávka a výklad u 4 naučné tabule, téma pole

Finální výstup na Horku
Finální výstup na Horku

Začíná indiánský obřad v Tee
Začíná indiánský obřad v Tee

Indiánský obřad v Tee - Pee
Indiánský obřad v Tee - Pee

Indiánský obřad v Tee - Pee
Indiánský obřad v Tee - Pee

Indiánský obřad v Tee - Pee
Indiánský obřad v Tee - Pee

Konec indiánského obřadu
Konec indiánského obřadu

Stanoviště bylinková zahrádka
Stanoviště bylinková zahrádka

Lukostřelba
Lukostřelba

Lukostřelba
Lukostřelba

Altán pro výuku v přírodě
Altán pro výuku v přírodě

Aktivity v altánu
Aktivity v altánu

Aktivity v altánu (film o starých civilizacích)
Aktivity v altánu (film o starých civilizacích)

Koně - děti se mohou svézt pod dohledem lektorů
Koně - děti se mohou svézt pod dohledem lektorů

Koně - akce
Koně - akce

Koně
Koně

Improvizovaná občerstvovna v parném létě
Improvizovaná občerstvovna v parném létě

Stanoviště třídění odpadu a kompostování
Stanoviště třídění odpadu a kompostování

Obilí - zdroj obživy
Obilí - zdroj obživy

Interaktivní hry, zde pozorování dalekohledem
Interaktivní hry, zde pozorování dalekohledem

Keltská pec, příprava k pečení placek
Keltská pec, příprava k pečení placek

Další stanoviště - jednoduché stroje, zde využití kladky ke zvedání břemene
Další stanoviště - jednoduché stroje, zde využití kladky ke zvedání břemene

Interaktivní hry, zde raznice, děti si mohly vyrazit do malého plíšku suvenýr, logo projektu Kámen mudrců
Interaktivní hry, zde raznice, děti si mohly vyrazit do malého plíšku suvenýr, logo projektu Kámen mudrců

Jednoduché stroje, zde nakloněná rovina a doprava břemene pomocí vozíku
Jednoduché stroje, zde nakloněná rovina a doprava břemene pomocí vozíku

Stanoviště obilí, zdroj obživy
Stanoviště obilí, zdroj obživy

Keltská pec v akci
Keltská pec v akci

Keltská pec a její produkt - celozrnné placky
Keltská pec a její produkt - celozrnné placky

Zvířecí farma - kamerunské kozičky
Zvířecí farma - kamerunské kozičky

Zvířecí farma
Zvířecí farma